Home / Tag Archives: Trải nghiệm – Khám phá

Tag Archives: Trải nghiệm – Khám phá

Hố trâu đầm giữa cánh đồng

minh họa

  Vãn vụ lúa, thỉnh thoảng đi qua một cánh đồng trơ gốc rạ mục ruỗng, chợt vui khi gặp cảnh một bầy trâu nằm trong vũng nước. Vui vì giữa cánh đồng tưởng đang thiếu sức sống ấy vẫn có những quẫy động, dù rất nhẹ như cái ve …

Read More »